დონაცია

აუტიზმის კვლევისა და ხელისშეწყობის ფონდის მიერ შემუშავდა პროექტი, რომელიც მოიცავს ე.წ. II საფეხურის სასწავლო/სარეაბილიტაციო/ინკლუზიური კომპლექსის მშენებლობას. აღნიშნული ცენტრისთვის ქ. თბილისის მერიამ და საკრებულომ ფონდს საკუთრებაში გადმოსცა ქ. თბილისში გარდაბნის გზატკეცილზე არსებული 2 ჰა მიწის ნაკვეთი. კომპლექსი აღჭურვილი იქნება სხვადასხვა სასწავლო ლაბორატორიებით/საამქროებით, ასა-ს მქონე პირებისთვის დამოუკიდებელი ცხოვრებითვის საჭირო უნარების შესასწავლად. ასევე, მომავალში მათი დასაქმების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით აღნიშნულ ტერიტორიაზე განთავსდება სოციალური საწარმოები.

გამყოფილ მიწის ნაკვეთზე დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოები დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. ჩვენთვის, აუტიზმის მქონე მოზარდების მშობლებისთვის თქვენი თანადგომა  მნიშვნელოვანია. თქვენს მიერ გადმორიცხული თანხა სრულად მოხმარდება პროექტის განხორციელებას.

საბანკო რეკვიზიტები

მიმღები: ააიპ აუტიზმის კვლევისა და ხელისშეწყობის ფონდი

საქართველოს ბანკი“, კოდი: BAGAGE22; ანგარიშის ნომერი: GE71BG0000000563860532

თიბისი ბანკი“, კოდი: TBCBGE22; ანგარიშის ნომერი: GE58TB7221536080100003

Related posts