სერვისები


აუტიზმის მქონე პირის კოვიდ-19 ინფექციაზე ტესტირების, მკურნალობისა და ჰოსპიტალიზაციისთვის მოსამზადებლად

1. მოკლე სახელმძღვანელო ოჯახისა და მზრუნველისთვის აუტიზმის მქონე პირის კოვიდ-19 ინფექციაზე ტესტირების, მკურნალობისა და ჰოსპიტალიზაციისთვის მოსამზადებლად.

2. მოკლე სახელმძღვანელო სამედიცინო დაწესებულებებისა და მედიცინის მუშაკთათვის აუტისტური სპექტრის დარღვევების მქონე პირების სამედიცინო დაწესებულებაში მისაღებად.

Related posts