სარაჯიშვილი

სარაჯიშვილიკომპანია სარაჯიშვილი ერთგვარი ერის საგანძურია თავისი ისტორიით და მნიშვნელობით. ამდენად, ორმაგად სასიამოვნოა მათი საქველმოქმედო მოღვაწეობა.

აუტიზმის კვლევისა და ხელისშეწყობის ფონდის თანამშრომლობა კომპანია სარაჯიშვილთან ჯერ მხოლოდ ერთ წელს ითვლის, თუმცა კომპანიის მესვეურთა გულისხმიერი დამოკიდებულების გათვალისწინებთ ასა-ს მქონე ინდივიდების პრობლემატიკისადმი შეგვიძლია თამამად განვაცხადოთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება და კომპანიის ისტორიის ერთ – ერთი საპატივცემულო ნაწილი გახდება.

Related posts