ლენ ენდ კომპანი

LEN& COMPANYკომპანია ლენ ენდ კომპანი მრავალპროფილური ორგანიზაციაა და მისასალმებელია, რომ მათი საქმიანობის მნიშვნელოვანწილს სწორედ ქველმოქმედება წარმოადგენს.

აუტიზმის კველვისა და ხელის შეწყობის ფონდის მეგობრობა ლენ ედნ კომპანისთან რამდენიმე წელს ითვლის და ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთი წარმატებული პროექტი განვახორციელეთ.

ჩვენი უერთიერთობა საქველმოქმედო ფონდის და კერძო ბიზნესის თანამშრომლობის კარგი მაგალითია და ჩვენი ერთობლივი საქმიანობა მომავალშიც მრავალი წელი გაგრძელდება.

Related posts