პ-კრეზოლი შესაძლოა უკავშირდებოდეს აუტიზმის განვითარებას

პ-კრეზოლი შესაძლოა უკავშირდებოდეს აუტიზმის განვითარებას

კვლევებმა აჩვენა აუტიზმის მქონე პაციენტებს ნაწლავებში უჩვეულო ბაქტერიული შტამების არსებობა, რომლებსაც ადამიანის დიდ ნაწლავში ცილების ფერმენტაციის მეშვეობით სინთეზირება გაუკეთონ მრავალატომიანი ფენოლის ერთ-ერთ მდგომარეობას – პარა-კრეზოლს. ანალიზებმა აჩვენეს, რომ აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პაციენტების შარდში პ-კრეზოლს კონცენტრაცია ბევრად მაღალი იყო საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით. ბავშვების შარდში ბაქტერიული მეტაბოლიზმით გამოწვეული პ-კრეზოლის კონცენტრაციის განსაზღვრა ადვილადაა შესაძლებელის ფლუროსენტული მეთოდით HPLC-ის გამოყენებით (ამ ანალიზის საქართველოშიც აკეთებენ). ანუ პ-კრეზოლი შესაძლოა მონაწილეობდეს აუტიზმის განვითარებაში, ასევე იყოს მდგომარეობის გაუარესების და კუჭ-ნაწლავის დისფუნქციის მიზეზი, რაც ხშირად აღენიშნებათ აუტის ბავშვებს. პ-კრეზოლი შესაძლოა გამოყენებული იქნას როგორც ბიომარკერი პატარა ასაკის ბავშვებში აუტიზმის დიაგნოსტირებისთვის.

იხილეთ პუბლიკაციები:

1. L. Altieri, et al, Biomarkers, 16 (2011) 252.

doi: 10.3109/1354750X.2010.548010

2. S. Gabriele, et al, Autism Res., 9 (2016) 752.

doi: 10.1002/aur.1571

3. A.M. Persico and V. Napolioni, Neurotox. Teratol., 36 (2013) 82.

doi: 10.1016/j.ntt.2012.09.002

4. G. Tevzadze, L. Shanshiashvili and D. Mikeladze, , J. Bio. Phys. Chem. 17 (2017) 77.

doi: 10.4024/05TE17A.jbpc.17.02

დატოვეთ კომენტარი